Ale impreza!

Zaprosili na balangę pół miasta,

Kupili wódkę, napiekli ciasta.

Byli mili, żeby wszyscy przyjechali,

Alkohol zapowiedzieli, zaproszenia rozdali.

Kiedy każdy się już pojawił,

Wręczył prezent i się przedstawił,

Wnet zaczęło się picie i żarcie,

Słuchanie muzyki, śpiewanie i darcie,

Wódka z ogórkiem jako kolacja,

Wódka z ogórkiem jako libacja

Mówią: „świetnie się bawimy,

Muzyki słuchamy, bimber pędzimy”

Wtedy nagle policja wpada,

Wezwana przez gada-sąsiada

I tak ta wspaniała impreza się skończyła

A grupa jegomości noc w izbie spędziła.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Słowotwórstwo – litera „C”

 1. Without enough ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (care) the danger can occur.
 2. He is very ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (conscience), he always care about details.
 3. Recently, there have been a ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (call). They tested people who wanted to enter the army.
 4. I hate his ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (cheek) grin – it really annoys me.
 5. Running a cassino is ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (charge) – it means that you have to pay taxes for it.
 6. This battle was extremely ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (challenge) for Djoković.
 7. The ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (chair) was hilarious and his guests were laughing all the time.
 8. People migrate from city centres to suburbs due to many ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (centre) factors.
 9. His story ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (courage) us from going to New Zealand.
 10. Bettie’s ­­­­­­­­­­­­­­­_________________ (curious) was never satisfied. She was the nosiest woman all over the world!

 

Odpowiedzi do zadania „Some, any, no”:

 1. no
 2. some
 3. any
 4. any
 5. any
 6. some
 7. no
 8. some
 9. some
 10. no
Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Koniec kropka

Dlaczego na jedną polską kropkę istnieją aż 4 angielskie określenia? Język polski może się wydawać dość ubogi i faktycznie taki jest, nasz rodzimy język może pochwalić się jedynie 150 000 wyrazami, podczas gdy kraj Jamesa Bonda aż 250 000. Do tego dochodzą krótkie słowa lub wyrażenia, na które brakuje określeń po polsku lub są one bardzo rozbudowane, np. jet lag, czyli zmęczenie spowodowane zmianą strefy czasowej po locie samolotem. Takich przypadków można znaleźć dużo więcej.

Zaskakująco sporo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że kropkę na końcu zdania określamy inaczej niż kropkę w adresach internetowych. Tak więc, gdy chcemy podkreślić, że już skończyliśmy coś czytać lub gdy chcemy, by nasz rozmówca umilkł, to możemy to wyrazić w mało elegancki sposób, mówiąc full stop. Raczej nikt się nie obrazi, ale jest to nienajlepsza droga do zakończenia czyjejś wypowiedzi. Amerykanie mają swoją wersję kropki na końcu zdania – używają oni słowa period, co w brytyjskim używane jest głównie jako w znaczeniu „okres” (zarówno jeśli chodzi o czas, jak i o menstruację). Period i full stop można traktować jako synonimy.

Z kolei w adresach internetowych kropkę określamy mianem dot. Era tzw. dotcomów, czyli firm działających tylko w wirtualnym świecie, sprawiła, że prawie każdy spotkał się ze słowem oddzielającym „www” od nazwy domeny. Dot spotkamy we wszelkich adresach internetowych, nazwach maili, a nawet potocznie w nazwie wielokropka (wtedy dot dot dot). Sporo osób myli konteksty, w których używamy tych wyrazów. Do nich dochodzi jeszcze jeden – point, który oznacza kropkę lub punkt. Point jako kropkę używamy w liczbach, które są ułamkiem dziesiętnym, np. 1.3 (w angielskim nie stawiamy przecinka a kropkę) powiemy one point three.

Tak więc dla przypomnienia:

 • The dinner is ready. – full stop (British Eng) lub period (American Eng)
 • www.polack.pl – dot
 • 10.5 – point
Opublikowano Artykuły | Skomentuj

Some, any, no

Uzupełnij luki poprzez wstawienie „some”, „any” lub „no”:

 1. I have …………. money for it, so you must buy it.
 2. Could you lend me …………. money?
 3. Is there …………. milk left?
 4. She never offers me …………. help.
 5. He knew it without …………. tips.
 6. Would you like …………. food?
 7. Give him …………. money, he will not give you it back for sure.
 8. Do you have any books? – I have …………. left on the shelf.
 9. I need …………. sleep, I can’t go on like this.
 10. There is …………. free room, so we will sleep outside.

 

Odpowiedzi do zadania „Słowotwórstwo – litera „B””:

 1. Bacteria
 2. Bodyguard
 3. bit
 4. misbehaving
 5. unbearable
 6. Baseball
 7. overburdened
 8. Backhand
 9. babyboom
 10. brickyard
Opublikowano Ćwiczenia | Skomentuj

Pierwiastek angielski

Na moim portalu będę gorąco zachęcał do poznawania jak największego zasobu słówek. W tym artykule chciałbym przybliżyć angielskie nazwy pierwiastków – zarówno te najprostsze, jak i te, które mogą sprawiać problemy. Zapraszam do lektury!

Zdecydowana większość pierwiastków to pierwiastki brzmiące tak jak po polsku, z tym że na końcu mają dodaną końcówkę –ium. Tak więc hel to helium, wanad to vanadium, polon to polonium itd. W grupie helowców (ostatnia kolumna w tablicy Mendelejewa) nazwy gazów szlachetnych (poza helem) nie mają końcówki –ium i brzmią odpowiednio neon, argon, krypton, xenon, radon, czyli praktycznie tak samo jak po polsku.

W grupie fluorowców (przedostatnia kolumna tablicy), czyli niemetali silnie reaktywnych, można zauważyć pewną prawidłowość w nazwach, tzn. wszystkie z nich mają końcówkę –ine, w związku z czym fluor to fluorine, chlor to chlorine, brom to bromine, jod to iodine, a astat to astatine.

Są też nazwy, które brzmią bardzo podobnie do polskich, ale mają końcówkę inną niż –ium. Takimi przykładami mogą być mangan, który po angielsku brzmi manganese, cynk czyli zinc, fosfor czyli phosphorus, arsen czyli arsenic, bor czyli boron czy nikiel czyli nickel.

Sporo nazw angielskich jest bliższych łacińskim oryginałom niż nazwy polskie. Wśród takich można wymienić między innymi oxygen (tlen), hydrogen (wodór), sulphur lub sulfur (siarka), carbon (węgiel), copper (miedź), calcium (wapń) czy tak pożądany przez niektóre panie silicon, czyli po prostu krzem.

Jest też jeden unikalny pierwiastek, którego to polska nazwa jest bliższa łacińskiej nazwie. Tym pierwiastkiem jest tungsten, czyli wolfram. Oczywiście używa się obu tych nazw (zarówno tungsten, jak i wolfram), ale w języku Szekspira bardziej rozpowszechniona jest ta pierwsza.

Kilka z nazw pierwiastków zarówno po polsku, jak i po angielsku ma niewiele wspólnego z nazwami łacińskimi, oto one:

 • złoto (Au), czyli gold
 • srebro (Ag), czyli silver
 • rtęć (Hg), czyli mercury (potocznie używa się też określenia quick silver)
 • ołów (Pb), czyli lead
 • żelazo (Fe), czyli iron
 • cyna (Sn), czyli tin
 • antymon (Sb), czyli antimony
 • sód (Na), czyli sodium

 

Warto też wspomnieć o nowych pierwiastkach, zaakceptowanych przez IUPAC w 2014 roku: flerovium czyli flerow i livermorium czyli liwermor oraz tych z 2016 roku: nihonium, moscovium, tennesine (fluorowiec) oraz oganesson (gaz szlachetny). Pierwiastki z 2016 r. nie mają jeszcze nazw polskich. Wszystkie nowe pierwiastki wpisują się w dotychczasowe trendy nazewnictwa.

Opublikowano Artykuły | Skomentuj

Zbrodnia doskonała

Oj długo planowana była ta zbrodnia,

To nie miała być zwykła kradzież jak co dnia.

Ogromne łupy, toż to magazyn uranu,

Złoto podobno leciało tam z kranu!

Wykradliśmy wszystko, nic nie zostało.

Miało być bogactwo, inaczej się stało.

Nie uran, nie złoto, nie antymateria,

Ale nawozu samego cała rafineria…

Opublikowano Wiersze | Skomentuj

Słowotwórstwo – litera „B”

 1. ­­­­­­­­­­­­­­______________ (bacterium) are responsible for tuberculosis.
 2. ­­­­­­­­­­­­­­______________ (body) is a person who protects a VIP.
 3. The dog ­­­­­­­­­­­­­­______________ (bite) me twice last week.
 4. No ice cream! You’ve been ______________ (behave) all day long.
 5. Not knowing what’s going on is ­­­­­­­­­­­­­­______________ (bear) .
 6. ­­­­­­­­­­­­­­______________ (base) is American national sport.
 7. I think you are ­­­­­­­­­­­­­­______________ (burden). You have to rest!
 8. ­­­­­­­­­­­­­­______________ (back) is a less powerful way of hitting the ball than forehand.
 9. After World War II there was a substantial increase in population number – it is known as the ­­­­­­­­­­­­­­______________ (baby).
 10. A very common material used for building is made in ­­­­­­­­­­­­­­______________ (brick).

 

Odpowiedzi do ćwiczenia „Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników”:

Zadanie 1.

 1. tomatoes
 2. cliffs
 3. knives
 4. shelves
 5. handcuffs
 6. fungi lub funguses
 7. thieves
 8. dishes
 9. candies
 10. taxes
 11. criteria
 12. bacteria
 13. stimuli
 14. curricula lub curriculums
 15. feet
 16. hooves lub hoofs
 17. hypotheses
 18. diagnoses
 19. indices lub indexes
 20. series
 21. lenses
 22. species
 23. sheep
 24. tosses
 25. chairmen
 26. lice

 

Zadanie 2.

 1. mouse
 2. foreman
 3. leaf lub leave
 4. sniff
 5. matrix
 6. match
 7. analysis
 8. appendix
 9. baby
 10. means lub mean
 11. fish
 12. nucleus
 13. alumnus
 14. phenomenon
 15. tooth
 16. coccyx
 17. goose
 18. ox
Opublikowano Ćwiczenia | Skomentuj

British vs. American

Zdecydowana większość uczących się angielskiego słyszała o tym, że w Stanach Zjednoczonych mówi się trochę inaczej niż w Wielkiej Brytanii. Niektórzy nawet mówią, że w Zjednoczonym Królestwie mówi się po angielsku, a w USA po amerykańsku. Mimo wszystko, różnice nie są aż tak znaczące, żeby nazywać te odmiany odrębnymi językami. Dlaczego warto znać te różnice? Bo czasem może wyjść z tego nieporozumienie – prosty przykład: podczas wizyty w Londynie, gdy jeszcze nie byłem zbyt świadomy językowo, szukaliśmy zejścia do metra, więc ja, jako najlepiej znający język, zapytałem przechodnia: „How can I get to the subway?”. W odpowiedzi wytłumaczono mi, że to tuż za rogiem. Jak się okazało, wskazał mi znaną sieć kanapkową Subway, a od metra jeszcze bardziej się oddaliliśmy… Na tym etapie warto więc już sobie zapisać, że metro w Wielkiej Brytanii to underground, a w USA subway.

 

Gramatyka rzecz trudna, szczególnie dla Amerykanów

Pierwszą ogromną różnicą jest coraz częstsze nieużywanie czasu Present Perfect przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych – zamiast niego używają oni czasu Past Simple. Tak więc w Wielkiej Brytanii powiemy: I’ve just eaten a sandwich. a w USA: I just ate a sandwich.

W amerykańskim i brytyjskim angielskim są też lekko inne formy przeszłe niektórych czasowników. Tak więc, gdy w British English mamy get got got, to w American English mamy get got gotten (jest to kalka z obowiązującego w obu językach forget forgot forgotten). Podobnie jest z kilkoma innymi czasownikami, w brytyjskim spotkamy m.in. learn learnt learnt, dream dreamt dreamt, seek sought sought, a w amerykańskim odpowiednio regularne formy tych czasowników, więc learn learned learned, dream dreamed dreamed oraz seek seeked seeked.

 

Amerykanie nie umieją pisać

Mieszkańców Ameryki Północnej męczy nie tylko gramatyka, ale też słownictwo. Amerykanie zachowują się trochę tak, jakby nie zauważali inwencji Brytyjczyków w udziwnionej pisowni niektórych słów lub jakby ją po prostu mieli w głębokim poważaniu.

W ten sposób brytyjski programme to w USA po prostu taki sam jak w Polsce program. Sąsiad z honorem i odorem to nie neighbour with honour and odour, a neighbor with honor and odor. Nie dość, że krócej, to jeszcze mniejsze ryzyko błędu! Amerykanie nie pojadą do city centre, tylko do city center, pójdą do National Theater, a nie do National Theatre. Skąd z kolei to udziwnienie? Chyba stąd, że łatwiej jest się nie pomylić przy końcówce „–er” niż „–re”. Hmmm, tak więc gdy Amerykanie szli do kin na najnowszego Bonda, to nie poszli na Spectre, a na Specter.

Amerykanie wolą na wszelki wypadek unikać nie tylko „u” w wyrazach zakończonych na „–our”, ale też „a” w wyrazach typu encyclopaedia czy gynaecology oraz „l” w travelled, labelled czy cancelled. Ale najciekawsze są amerykańskie słowa „jail” i „curb”. Przeciętny użytkownik pewnie o obu z nich słyszał, ten pierwszy mógł nawet użyć (jail – więzienie, curb – krawężnik). Ale na pewno nie słyszał o żadnym z tych dwóch wyrazów: gaol oraz kerb. Gaol czyta się dokładnie tak samo jak jail, znaczenie ma również dokładnie takie samo co jail. Analogicznie kerb i curb mają identyczną wymowę i znaczenie. Nietrudno zgadnąć, które są brytyjskie. Jeśli macie problem, to podpowiem – brytyjskie słowa to zawsze te bardziej udziwnione!

Jak widać na przykładzie gaol i jail, Amerykanie mają szczególne zamiłowanie do zapisywania wyrazów tak, jak się je słyszy. Ale to nie jedyne słowa, które mieszkańcy Stanów Zjednoczonych „udoskonalają”. Przede wszystkim cierpią wyrazy z „s”, w których „s” czyta się jak „z”, a więc np. recognise -> recognize, organisation -> organization, globalisation -> globalization itp. Ten zabieg zyskał już taką popularność, że spora część ludności Wielkiej Brytanii również w ten sposób zapisuje te wyrazy.

 

Czasami nie zmieniają słów, tylko dają inne

Jeśli chcielibyśmy ganić za coś Amerykanów to na pewno nie za zamienianie słów na „swoje”, bo czasami te „ich” wyrazy są bardziej oryginalne (fenderbender zamiast accident) lub bardziej logiczne (fall, pochodzące od spadających liści, zamiast autumn). Najczęstsze różnice w słówkach pomiędzy Ameryką a Wielką Brytanią zamieszczam poniżej. Jeśli ktoś chce jeszcze zgłębić swoją wiedzę w tym zakresie, polecam listę sporządzoną przez OxfordDictionaries.com.

autumn -> fall

lift -> elevator

undeground -> subway

lorry -> truck

post -> mail

football -> soccer

pharmacy -> drugstore

petrol -> gasoline

rubber -> eraser

film -> movie

cinema -> movie theater

holiday -> vacation

pub -> bar

 

A może to jednak problem z myśleniem?

Tak właśnie może pomyśleć każdy, kto zobaczy, jak Amerykanie zapisują datę – to jest coś niewyobrażalnie nielogicznego – najpierw miesiąc, potem dzień, a na końcu rok, podczas gdy w brytyjskim mamy wszystko normalnie i po kolei: dzień miesiąc rok. Wynika to głównie z tego, że w Wielkiej Brytanii częściej zapisuje się 11th of September 2001, a w USA September 11th, 2001.

Nawet alfabet się różni

Amerykański i brytyjski alfabet się różnią! Szok i niedowierzanie! Nie trzeba jednak panikować, bo nie jest to dramatyczna różnica – wszystkie litery są takie same. Różni się zaledwie wymowa ostatniej litery: w brytyjskim czytamy ją jako „zet”, a w amerykańskim jako „zi”.

 

 

Nie będę już się pastwił nad Amerykanami, bo mają swoje powody, by mówić jak mówią. Dlaczego w takim razie brytyjski jest lepszy? Jeśli nie przemawia do Was fakt nieprzeciętnej urody brytyjskiego angielskiego (która jest bezapelacyjna), to może przemówi do Was to, że w Wielkiej Brytanii patrzą z góry na ludzi, którzy mówią ubogą odmianą języka zza oceanu, a z kolei w USA wszyscy podziwiają ten „beautiful British accent”. To powinno Was przekonać.

Opublikowano Artykuły | Skomentuj

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników

Zadanie 1. Utwórz liczbę mnogą rzeczowników:

 1. tomato
 2. cliff
 3. knife
 4. shelf
 5. handcuff
 6. fungus
 7. thief
 8. dish
 9. candy
 10. tax
 11. criterion
 12. bacterium
 13. stimulus
 14. curriculum
 15. foot
 16. hoof
 17. hypothesis
 18. diagnosis
 19. index
 20. series
 21. lens
 22. species
 23. sheep
 24. toss
 25. chairman
 26. louse

 Zadanie 2. Utwórz liczbę pojedynczą rzeczowników:

 1. mice
 2. foremen
 3. leaves
 4. sniffs
 5. matrices
 6. matches
 7. analyses
 8. appendices
 9. babies
 10. means
 11. fish
 12. nuclei
 13. alumni
 14. phenomena
 15. teeth
 16. coccyges
 17. geese
 18. oxen

 

Odpowiedzi do ćwiczenia „Słowotwórstwo – litera „A””:

 1. assumption
 2. approval
 3. reassurance
 4. accuracy
 5. athlete
 6. actress
 7. addition
 8. ageing (lub aging)
 9. inadvisable
 10. adultery
Opublikowano Ćwiczenia | Skomentuj

Porahój błędy

„Nie umię”, „nie rozumię” powtarzał w ciąż mgr. Idiota,

Nie dziwne, bo całe rzycie trzymał tylko pilota.

Tam i spowrotem przełanczał kanały,

Oglądał wszech czasów największe banały;

 

Tutej trzeci lipiec i obchody w Pomorskim,

Tutej gatka w studio z organem eksplatatorskim,

Tutej ćwiczenia z Ewą, wstawanie do góry,

Tutej dwoje facetów jje stalowe rury.

Mimo to wszem i wobec rozgłasza beszczelnie:

„Beze mnie świat do tyłu się cofnie najpewniej.

Mam w ręce na prawdę świetny fach,

Ubieram najbardziej optymalny łach,

Jem zdrowo; pomarańcz i wogle,

Mam wiedze większom niż same Gogle.

Z resztą za raz mogę wymyśleć innowację,

Jak tą nową Endomondo’wą motywację”

„Dwutysięczny piętnasty rok,

To warzny dla ludzkości krok

To momęt napewno przełomowy,

Dzisiej nadejdzie czas kraju od nowy”

I powtarzał pełny nadzieji idiota.

“Jam jedyny, orginalny i poliglota!”

Ludzie będą mię powarzać i słuchać

Gdy będzie mnie gorąco, będą mi huchać”

 

Lecz nie pomyślał przygłup nasz kochany,

Że jak nie odróżnia się rzyci od życia,

To posłuszne mogą być tylko barany.

Opublikowano Wiersze | Skomentuj