10 „linking words” o których nie miałeś pojęcia

Prawie każdy, kto kiedyś miał do czynienia z angielskim słyszał takie magiczne określenie jak linking word. Jak sama nazwa wskazuje jest to słówko, które ma łączyć dwa zdania w jedno lub lepiej spajać luźne myśli w danej wypowiedzi. Typowymi i najpowszechniejszymi przykładami linking words są m.in. but, because, moreover. Dla bardziej zaawansowanych w nauce angielskiego przydatne okażą się m.in. however, nevertheless, one the one hand & on the other hand czy furthermore. Poprawność ich użycia jest bardzo często kwestionowana przez autorytety z dziedziny języka angielskiego, ponieważ dąży się do tego, by zdania same się łączyły bez uznanego za sztuczne wstawiania linking words (bo kto chciałby czytać tekst, w którym co drugie zdanie zaczyna się od “ponadto” lub “co więcej”).

Jednak czasami ich użycie jest wyraźnie niezbędne; wtedy warto wiedzieć o tych najbardziej wysublimowanych i używanych tylko przez najbardziej biegłych użytkowników języka. Poniżej prezentuję więc 10 wyszukanych linking words, które warto znać, gdy chce się pokazać wyższość językową nad innymi lub po prostu chce się przed kimś popisać (a tak naprawdę przecież wszyscy właśnie po to uczymy się angielskiego!).

1. Nonetheless

-> tłumaczenie na polski: nie mniej jednak

-> przykład użycia: I’d like to go there, nonetheless I must stay and wait for Martha.

-> synonimy: nevertheless, but, however

2. Henceforth

-> tłumaczenie na polski: odtąd

-> przykład użycia: Brian Locke, henceforth called Brainy, was born in a poor family

-> synonimy: henceforward, hereafter

-> często używane w dokumentach prawnych

3. Last but not least

-> tłumaczenie na polski: po ostatnie

-> przykład użycia: Last but not least, laguhing a lot help your face to avoid wrinkles.

-> synonimy: at last, lastly

4. Beside (≠ besides)

-> tłumaczenie na polski: w porównaniu

-> przykład użycia: Being the runner-up is not a success beside last year being the winner.

-> synonimy: in comparison with, on

5. For

-> tłumaczenie na polski: ponieważ

-> przykład użycia: We’ve been travelling for several weeks, for we wanted to see all the landmarks.

-> synonimy: because, since, as

6. Notwithstanding

-> tłumaczenie na polski: mimo

-> przykład użycia: Notwithstanding his behaviour, we managed to save face.

-> synonimy: despite, in spite of

7. Albeit

-> tłumaczenie na polski: aczkolwiek

-> przykład użycia: He didn’t want to set out, albeit he did it after Jennifer’s advice.

-> synonimy: though, however

8. All in all

-> tłumaczenie na polski: ogólnie rzecz biorąc

-> przykład użycia: All in all, the idea of having more than three children appears to be frivolous due to the afore-mentioned arguments.

-> synonimy: by and large, generally

9. Above and beyond

-> tłumaczenie na polski: poza tym

-> przykład użycia: Above and beyond, his success brought him not only a lot of fame, but also a lot of money.

-> synonimy: in addition, as well as

10. Hence

-> tłumaczenie na polski: zatem

-> przykład użycia: We’ve been travelling all day long, hence I suffer from headache.

-> synonimy: thus, therefore

-> często używane w matematyce

Opublikowano Artykuły | Skomentuj